با درود
بدينوسيله از شما برادران و خواهران همكيش دعوت مي نماييم که برنامه اغاز ماه ژانویه در تاریخ
۱۰.۰۱.۲۰۱۶ برگزار مي شود ما را همراهي نماييد.
باشد كه بركت نجات خداوند ما عيسي مسيح شامل حال همه ما گردد
آمين

بادرود
بدینوسیله باطلاع برادران وخواهران همکیش می رساند
که برنامه اغاز ماه ژولای در تاریخ ۵.۷.۲۰۱۵

با حضور پاستور زایفرت در روز یکشنبه ساعت ۱۰.۳۰ برگزار می شود.

دستان پر برکت سرورمان همواره نگهدارتان

با درود
بدینوسیله باطلاع برادران و خواهران همکیش میرساند
که برنامه ی دیدار ابتدای ما ژوئن در تاریخ ۷.۶.۲۰۱۵

با حضور پاستور Häfner در روز یکشنبه ساعت ۱۱ برگزار می شود.

دستان پربرکت سرورمان عیسی مسیح همواره نگهدارتان

بدينوسيله از شما برادران و خواهران همكيش دعوت مي نماييم در همايش سه روزه كه از تاريخ اول تا سوم ماي در شهر براونشوايگ برگزار مي شود ما را همراهي نماييد
باشد كه بركت نجات  خداوند ما عيسي مسيح شامل حال همه ما گردد
آمين